Всеволод Великодний: FAQ щодо нового договору з АТ «Укрзалізниця»
Думка, Новини

Всеволод Великодний: FAQ щодо нового договору з АТ «Укрзалізниця»

Всеволод Великодний: FAQ щодо нового договору з АТ «Укрзалізниця»

Всеволод Великодний 

 аналітик Rail.insider

Поки ринок оговтується від пропозицій УЗ, які вдарять по гаманцях, слід звернути увагу на понятійні, правові та процедурні аспекти нового документа Перевізника.
Звісно, насамперед увагу замовників привернули формалізація стягнення плати за користування при накопиченні вагонів, новий порядок плати за користування вагонами під вантажними операціями вагонами Перевізника й стягнення коштів за надання права використання власного коду платника. Однак це лише комерційний бік питання.

Укрзалізниця змінила вид договору з приватноправового на публічний. Що це означає?

ЦИТАТА: Цивільний кодекс України

Відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України Публічним є договір, у якому одна сторона, підприємець, взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв’язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).
Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за Законом надані відповідні пільги.
Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено Законом.
Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).
У разі необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.
Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, обов’язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.

Коментар: З одного боку, Перевізник нарешті надав клієнтам можливість встановлювати та змінювати відносини завдяки електронному документообігу. Це досить сильний клієнтоорієнтований крок, що надає реальну можливість ініціювати та пришвидшити внесення змін до договору.
Проте, на жаль, деякі положення Договору є досить спірними. У Перевізника залишається право самостійно внутрішніми наказами та правилами, телеграмами та конвенціями змінювати істотні умови Договору в односторонньому порядку.
Так, відповідно до пункту 2.1.20. Договору, Замовник зобов’язаний компенсувати Перевізнику витрати, пов’язані з подачею й забиранням (окремо за відстань подачі та забирання у зворотному напрямку) вагонів та контейнерів на визначених Перевізником малодіяльних вантажних станціях, які включені до Довідника станцій із незначним обсягом роботи, для виконання комерційних операцій, а також робіт, пов’язаних із прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням за ставкою, встановленою у Додатку 1-1 до Договору.
Довідник станцій з незначним обсягом роботи не є невід’ємною частиною Договору, при цьому затверджується внутрішніми документами однієї зі сторін Договору. Варто зазначити, що внесення змін до Довідника породжує зміну істотних умов Договору, а саме вартість послуг.
Водночас Перевізник не надає в Договорі визначення поняття «малодіяльна вантажна станція». Не кажучи вже про процедуру надання станції такого статусу.
Також на розсуд замовника залишаються винесення рішень щодо власної «технічної» і «технологічної» можливості. Враховуючи необхідність АТ «УЗ» швидко орієнтуватися на ринку перевезень та маневрувати між такими споживачами, як «зерновики», «металурги» та «щебневики», в умовах «публічного договору» досить небезпечною є невизначеність вищевказаних понять.
Те ж саме стосується введення Перевізником Конвенцій. Конвенційна заборона – тимчасове обмеження щодо перевезень, що встановлюється Перевізником. При цьому сам Перевізник не встановлює собі жодних обов’язків щодо погодження встановлення таких обмежень з клієнтами та встановлює їх введення в дію на свій розсуд. Можливим вирішенням цього питання є передача права введення Конвенцій третій особі, що не є стороною Договору. Або чітко встановити порядок, правила та вичерпний перелік підстав для введення таких Конвенцій.

Чи можу я не погодитися з умовами Договору?

Так.

У разі відхилення Перевізником пропозицій від бізнесу, відповідно до п. 9.3. Договору:

ЦИТАТА: Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом

«Пропозиції Замовників до Договору направляються Перевізнику на адресу філії «Центр транспортної логістики» АТ «Укрзалізниця»: 03038, Україна, м. Київ, вул. Федорова, б. 32.
Пропозиції Замовників до Договору враховуються при внесенні Перевізником змін до його умов одночасно для всіх Замовників відповідно до ст. 179 Господарського кодексу України, ст. ст. 633 та 915 Цивільного кодексу України.Незгода Замовника з відхиленням Перевізником його пропозицій до Договору може бути підставою для розгляду судом вимог Замовника про внесення змін в Договір в порядку ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України, що можуть бути заявлені не пізніше 30-ти днів від дня фактичного відхилення Перевізником пропозицій Замовника.
Внесенню змін до Договору передує їхнє попереднє опублікування для надання можливості Замовникам подати пропозиції Перевізнику. Зміна ставок, коефіцієнтів та інших розрахункових величин не потребує попереднього оприлюднення проєкту таких змін, у разі якщо раніше Перевізником було оприлюднено порядок визначення таких ставок, коефіцієнтів та інших розрахункових величин».

Коментар: На жаль, пунктом 9.4. Договору Перевізник встановлює, що у разі замовлення отримання або оплата послуг за Договором засвідчує повну згоду Замовника з Договором та змінами до нього. Тобто будь-яке замовлення послуг, за Договором, може позбавити Клієнтів права оскарження умов Договору в суді та визнання недійсними певних положень Договору.

У Договорі надано визначення поняття «маршрутна відправка». Чи можу я в складі одного поїзда відправити маршрут із власних вагонів Перевізника та власних вагонів Замовника?

Маршрутна відправка – партія вантажу за однією накладною, яка відповідає ваговій нормі та кількості вагонів у поїзді, що встановлені Перевізником.
Проте п. 2.1.13. зобов’язує Замовника не допускати оформлення перевезення одним перевізним документом на маршрут або групу порожніх власних вагонів Перевізника, Замовника та залізниць інших держав.
Відповідно до цього положення, тепер клієнти АТ «Укрзалізниці» мають можливість формувати маршрутні відправки із навантаженими власними вагонами Перевізника та власними вагонами Замовника у складі одного поїзда.

На що ще звернути увагу?

Пунктом 2.1.9. Перевізник поклав на Замовника обов’язок підписувати накопичувальні картки зборів за роботи (послуги), штрафи, пов’язані з перевезенням вантажів (вантажобагажу) форми ФДУ-92, відомості плати за користування вагонами форми ГУ-46, відомості плати за користування контейнерами форми ГУ-46к, відомості плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу форми ГУ-46а не пізніше наступного календарного дня від дня надання послуг. А у разі оформлення вказаних вище документів у паперовій формі на вимогу Замовника підписувати та надавати Перевізнику не пізніше одного календарного дня від такої його вимоги.
Наявність підписаної зведеної відомості не позбавляє Перевізника права здійснити донарахування неврахованої плати за надані послуги за минулі періоди за наявності для цього достатніх підстав.
Коментар: Відповідно до Правил складання актів, у разі відмови вантажовласника підписувати облікову або накопичувальну картки, відомості плати за користування вагонами (контейнерами), складається акт загальної форми.
Вищевказаним пунктом, Перевізник де-факто поклав на Замовника обов’язок протягом одного календарного дня відмовлятися від підпису документів. В іншому разі права на відмову Клієнт не матиме.
Знову ж таки, розмито норму про донарахування плати. Перевізник не встановив ані граничних термінів донарахування, ані надав переліку «достатніх підстав».
Насправді, велика кількість питань, незрозумілостей та «сірих» плям Договору пов’язана з тим, що цей Договір є «Єдиним». Тут АТ «УЗ» позиціонується одночасно як вагоновласник, Перевізник та власник інфраструктури. Виходячи з цього, розмивається відповідальність, як АТ «УЗ», так і різних статусів Замовників. Чекаємо від Перевізника пропозицій щодо розділення договірних відносин раніше, аніж відбудеться розділення компанії.

Нагадаємо,що Rail.insider розширює список послуг з поглибленого аналізу перевезень залізницями України для об’єктивного, своєчасного та повного інформування учасників перевізного процесу в Україні.
Нова версія блоку “Статистика та аналітика. Розширена версія” буде доступна клієнтам онлайн та включатиме коментарі й прогнози щодо наведених даних, а також зведену актуальну інформацію про:торги на

  • Prozorro.Продажі;
  • ставки й тарифи (розширена версія);
  • обсяги перевезень (розширено);
  • ремонти;
  • локомотиви;
  • аналіз змін до нормативної інформації, статуту, правил, договорів та всіх документів, які мають відношення до вантажного залізничного руху.

Поглиблений аналіз перевезень від Rail.insider використовується для виявлення чинників, які впливають на розвиток бізнесу. Вони включають детальну інформацію про імпортні, експортні, внутрішні й транзитні вантажопотоки, реальні орендні ставки від учасників ринку, дані про роботу вагонобудівних та вагоноремонтних підприємств.
Інформація про перевезення дає структуроване й докладне уявлення про рух вантажів, ефективність використання рухомого складу та інвестиційну привабливість проєкту, пов’язаного із залізничними перевезеннями.