костянтин гапій
Думка

Костянтин Гапій: Плата за користування вагонами УЗ на під’їзних коліях – експертна оцінка

костянтин гапій

Костянтин Гапій

Заступник директора з логістики ТОВ «ІНДІ ЛОДЖИСТІКС»

Нещодавно залізничну спільноту сколихнула новина про новий порядок визначення плати за користування вагонами перевізника під час виконання вантажних операцій, який пропонує УЗ. У зв’язку з цим виникає безліч запитань як до принципу розрахунку, так і до обґрунтування такої плати. І саме з цими запитаннями ми спробуємо розібратись, відповісти на них та сформулювати нові запитання для менеджерів УЗ, які розробляли такий порядок, щоб зрозуміти, чи має цей порядок право на життя.

Почнімо з розрахунку, можливо, ще не всі зрозуміли, як все це має працювати, я наведу розлогий приклад, але не буду повторювати формули, які вже всі бачили. У подальшому завжди намагатимуся наводити максимально розлогі приклади, щоб навіть студенти залізничних вишів могли швидко розібратися в них, адже коли я був студентом, мені такого не вистачало.

Плата за користування вагонами перевізника під час виконання вантажних операцій складається із плат:

  1. За використання вагонів перевізника під час виконання вантажних операцій.
  2. За перенесення терміну наступної вантажної операції для вагонів перевізника (далі – плата за перенесення терміну наступної вантажної операції).

Приклади розрахунку будуть виконані для вагона ЗРВ.

1. Плата за використання вагонів перевізника під час виконання вантажних операцій

Із цим пунктом все легко і зрозуміло. Перші 6 годин безоплатно, потім за кожну годину – ставка плати за використання вагонів Перевізника (згідно з додатком 2 до Договору про надання послуг), поділена на 24 години.

Наприклад:

ставка плати за використання зерновоза на сьогодні становить 1 117 грн без ПДВ за 1 добу.

Так, при користуванні вагоном 8 годин плата за користування складе: (1 117/24)*8=372,30 грн.

При користуванні 24 години: (1117/24)*24=1117 грн, тобто добова ставка плати за використання вагонів Перевізника.

Відразу слід зазначити кілька нюансів:

  • перші 6 годин безоплатного користування – це лише формальність. Якщо ви користуєтесь вагоном 8 годин, то маєте заплатити за 8 годин користування, а не за 2 години;
  • нарахування цієї плати не припиняється на 3-ю добу, а продовжується до фактичної здачі вагона з відповідальності й нараховується паралельно платі за перенесення терміну наступної вантажної операції.

2. Плата за перенесення терміну наступної вантажної операції для вагонів перевізника

Ця плата викликає вже більше запитань та обурення, і недарма.

Вона починає працювати з 49-ї години (тобто з 3-ї доби) користування й нараховується не погодинно, а за добу. Тобто кожна 1-а година нової доби – це плата ще за одну добу в цілому.

Якщо вагон перебуває в користуванні 3 доби, УЗ вважає, що вона недоотримала прибуток за 1 добу роботи відповідного вагона.

Наведемо приклад розрахунку для типу вагона зерновоз. Згідно зі Збірником тарифів за схемою 2 (спеціальний (спеціалізований) вагон) рахується тариф на вантажний рейс на відстань 200 км. Для розрахунку УЗ приймає завантаження вагона для ЗРВ 65 т (згідно з додатком до Порядку визначення плати за користування).

Після цього розраховується тариф на компенсацію повернення порожнього за схемою 14 Збірника тарифів.

Сума тарифу на вантажний рейс та компенсації повернення порожнього і є платою за перенесення терміну наступної вантажної операції для вагонів перевізника.

Наприклад:

Вантажний рейс:

Схема 2 (65 т) 200 км, базова ставка = 2 405 грн.

Коефіцієнт до Збірника тарифів для вантажів 2-го класу = 2,419.

Тариф за вантажний рейс = 2405 * 2,419 = 5 818 грн.

Компенсація повернення порожнього:

Коефіцієнт порожнього пробігу для вагона зерновоз (згідно з Додатком 3 до Договору про надання послуг) = 0,89.

Компенсація повернення порожнього має рахуватися за відстань: 200 км * 0,89 = 178 км.

Схема 14 (178 км), базова ставка = 125,9, помножена на кількість осей у вагоні = 125,9 * 4 = 503,6.

Коефіцієнт до Збірника тарифів з-під вивантаження вантажів 2-го тарифного класу = 1,885.

Компенсація повернення порожнього = 503,6 * 1,885 = 949 грн.

Плата за перенесення терміну наступної вантажної операції для вагонів перевізника для ЗРВ складе: 5818 + 949 = 6 767 грн без ПДВ.

Зрештою, приклад загального розрахунку:

Час користування – 52 години, плата для ЗРВ при цьому складе: ((1117 / 24) * 52) + 6 767 = 9 187,20 грн без ПДВ.

Такий принцип розрахунку примушує до роздумів щодо обґрунтування таких високих ставок плати за користування. УЗ вважає, якщо ми користуємося вагоном більше 2 діб, то з кожною новою добою завдаємо їй збитків у розмірі прибутку, якщо б цей вагон знаходився в русі. 1 доба роботи в УЗ – це 200 км (які зараз часто не виконуються) на рух вагона згідно з Правилами. Але з розрахунку видно, що плату УЗ бере за одну добу не за 200 км, а за 200 км вантажного рейсу та 178 км порожнього рейсу, загалом 378 км (для вагона ЗРВ), цим самим завищуючи свій недоотриманий прибуток. Проте є й інший момент, де цей прибуток завищують, але вже набагато більше.

Повний тариф за вантажний рейс та компенсацію повернення порожнього, яку нас хочуть змусити платити при перенесенні терміну наступної вантажної операції для вагонів перевізника, – це не є недоотриманим прибутком за рух 1 вагона за 1 добу. Оскільки УЗ при перевезенні, як мінімум, сплачує витрати на пальне, амортизацію локомотива та інфраструктури і т. д. для того, щоб цей вагон проїхав 378 км. А в нашому випадку вагон стоїть, локомотив його не тягне, пальне не спалюється, колія не випрацьовується, а компенсацію необхідно заплатити в повному обсязі, цим самим УЗ знову завищує свій недоотриманий прибуток уже, мабуть, у десятки разів.

Спираючись тільки на ці нюанси, можна сказати, що він некоректний та необґрунтований і потребує повного перегляду. І якщо навіть взяти до уваги коригуючий коефіцієнт, який може встановлюватися та змінюватися рішенням правління УЗ, то навіщо він потрібен, якщо він буде коригувати заздалегідь спотворені та необґрунтовані розрахунки.

Вважаю за необхідне також розглянути питання сумісності введення плати за користування вагонами УЗ на під’їзних коліях і Тдод – начебто це здвоєння плати за одні й ті самі операції.

Від самого початку Тдод – поняття, яке фігурувало тільки в Правилах перевезення вантажів, а саме «Розділ 5. Правила обчислення термінів доставки вантажів», і це поняття застосовувалося виключно для того, щоб визначати термін доставки вантажу, але жодним чином не для розрахунку ставок (якщо не враховувати логіку, закладену в тарифну сітку Збірника тарифів на вагонну складову, яка вже не працює для власних вагонів УЗ).

У 2018 році, після введення в дію Єдиного договору, УЗ перевела інвентарний парк у власний і застосувала логіку вищевказаних правил для розрахунку кількості діб, за які клієнт повинен сплатити користування вагоном під час перевезення.

Початково при обчисленні строку доставки вантажів у внутрішньому режимі Тдод – це 1 доба на операції, пов’язані з відправленням і прибуттям вантажу. А саме операції на станції відправлення та призначення, але жодним чином не операції, які виконуються на ПК або місцях загального користування.

Зараз у внутрішньому режимі перевезення при оплаті тарифу УЗ приймає Тдод = 2 доби. Тому вірогідно, що вона приймає 1 добу для операцій з відправлення завантаженого та 1 добу по прибуттю навантаженого та відправленню порожнього після вивантаження.

Виходячи з цього всього, вважати, що введення нової плати за користування – це задвоєння з Тдод не правильно.

Порядок також визначає процедуру визначення розміру та порядок застосування плати за користування вагонами перевізника за затримку вагонів перевізника під час перевезення з вини замовника послуг.

Такий порядок буде застосовуватись цілком аналогічно й за нарахування плати за користування вагонами в затриманих поїздах з вини вантажовласника. Це також викликає дуже багато питань, адже на сьогодні у вантажовласників відсутні чіткі правила, які б давали розуміння методології прийняття рішення працівниками УЗ про кидання поїзда з вини вантажовласника.

Навіть страшно уявити, яка ситуація може виникнути з кинутими поїздами із вагонів власних перевізника, коли УЗ зрозуміє, що вагон, який просто стоїть, приносить їй більше прибутку, ніж вагон, який їде.

Можна ще далі продовжувати описувати слабкі місця в цій методології розрахунку, але мені вже зараз на пам’ять лізе цитата виконавця Баста із пісні «Застрахуй братуху»:

Вдруг пацанам лавэшки стало мало. Банкок предложил серьезную тему:
Грохнуть Жору, нах*й, срубить нормально лавэ…