Думка

Наталія Петриченко: Пам’ятка про передачу і здачу вагонів зжила вже свій формат

Наталія Петриченко

президент Асоціації «УКРВІДТРАНС»

За останні роки Укрзалізницею створено багато цікавого для обох сторін: як залізниці, так і бізнесу.

Зокрема, введення наказом Міністерства транспорту України в 2007 році Автоматизованої системи замовлень на перевезення вантажів та формування планів (АС «Месплан»), що є програмним продуктом АТ «Укрзалізниця».

Колосальне нововведення було в 2011 році: розробка і впровадження спільно з великими підприємствами України електронної залізничної накладної, потім і електронного документообігу. Пілотні проекти впроваджувалися на Придніпровській і Донецькій залізницях. На сьогодні залишилися, звичайно, і недоробки — це пам’ятка про передачу і здачу вагонів, яка зжила вже свій формат, у неї слід вносити додаткову інформацію, яка потрібна і залізниці, і користувачам — тара вагона, вантажопідйомність, власник вагона, оскільки ці дані є тільки у базі УЗ, сформовані з технічних паспортів на вагон.

Досліджуючи досвід підприємств-вантажовідправників, можна стверджувати й про недосконалість АС «Месплан».

Порядок планування вантажів у всіх видах сполучення встановлено Правилами планування перевезення вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України 09.12.2002 № 873 (реєстрація в Мін’юсті 29.12.2002 за № 1030/7318).

Перевезення вантажів залізницями здійснюється виключно за наявності місячних планів або додаткових планів за окремими заявками відправників.

Передача заявок на перевезення вантажовідправниками, їхнє узгодження з іншими учасниками перевезення та затвердження залізницею (Укрзалізницею) здійснюється шляхом доступу учасників перевізного процесу за допомогою індивідуального логіна й пароля до інформаційного онлайн-ресурсу АС «Месплан».

Згідно з чинними Правилами, плани перевезень мають затверджуватися управліннями залізниць.

Фактично затвердження (відмова) планів перевезень здійснюється Укрзалізницею спільно з ЦТЛ УЗ (оператор державних вагонів) без залучення (погодження) вантажовідправників, операторських компаній та інших учасників перевізного процесу.

Вищеописана система є односторонньою і повністю закритою для учасників перевізного процесу (вантажовідправників, операторів, експедиторів) і дозволяє держслужбовцям самостійно ухвалювати будь-які рішення на користь того чи іншого учасника процесу.

Саме з причини недосконалості електронної системи АС «Месплан» більшість вантажовідправників не має можливості заздалегідь заявити реальні плани перевезень вантажів, а замовляє вдвоє, а подекуди втроє більше за потреби.

Проблема полягає в тому, що АС «Месплан» розроблена під формування заявок та планів із зазначенням кожного окремого власника рухомого складу і, згідно з Правилами планування перевезення вантажів, заявка має бути проставлена у вищезазначеній програмі не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного місяця.

На сьогодні підприємствам-відправникам виконати ці дві умови для замовлення «реальних» планів майже неможливо, оскільки за такий термін не можливо спланувати, якої саме власності та у якій кількості будуть задіяні вагони, що прибудуть із сировиною та у подальшому будуть використані під навантаження готової продукції. Вагомим важелем впливу на планування виступає і так звана «квота» у портах, що також має замовлятися під кожного власника вагонів заздалегідь.

Відсутність у вантажовідправників можливостей узгодження планів перевезень в неробочі дні також призводить до вимушеного завищення планів перевезень на майбутні вихідні/святкові дні. При цьому слід нагадати, що залізничний транспорт працює у цілодобовому режимі.

Тож, враховуючи зазначені фактори, більшість учасників перевізного процесу виступають заручниками ситуації, яку можна вирішити шляхом виключення розбіжностей між чинною нормативно-правовою базою (Статутом залізниць України та Правилами перевезення вантажів залізничним транспортом) та розробленими новітніми електронними продуктами.

Які пропозиції для швидкого і ефективного поліпшення процедури планування?

  1. Забезпечити відкритий доступ і публічність (із зазначенням прізвищ посадових осіб) до всіх етапів планування від моменту подачі заявки, узгодження оператором (експедитором, власником) вагонів, затвердження (відмови) Укрзалізницею до моменту виконання плану, а також дотримання регламенту затвердження планів перевезень для чого доопрацювати програмне забезпечення АС «Месплан» та встановити критерії, за яких план перевезень затверджується автоматично, а саме:

— внести інформацію про відповідальних посадових осіб Укрзалізниці, вантажовідправників, операторів, експедиторів, власників вагонів, їхні контактні телефони, електронні адреси, факси;

— щомісяця до 10 числа Укрзалізниця публікує в АС «Месплан» обсяги перевезень, виходячи з переробної спроможності вантажовідправників і пропускної здатності станції відправлення на планований місяць, які визначаються з планових ремонтів на підприємстві та залізниці;

— регламентувати процедуру прийняття (затвердження) планів перевезень і доведення її до всіх учасників процесу:

— при подачі вантажовідправником заявки через АС «Месплан» в розмірах, що не перевищують переробну спроможність підприємства і станції відправлення. Протягом однієї години з моменту подачі заявки вантажовідправнику й оператору відправляється електронне повідомлення про автоматичне затвердження заявленого плану перевезень;

— в іншому разі — протягом однієї доби з моменту подачі вантажовідправником заявки через АС «Месплан» Укрзалізницею відправляється електронне повідомлення вантажовідправнику й оператору про затвердження заявленого плану перевезень або про відмову із зазначенням причини такої відмови.

  1. Виключити можливість видалення затвердженого плану перевезення або внесення в нього змін Укрзалізницею в односторонньому порядку без узгодження з вантажовідправниками, операторами в АС «Месплан».
  2. Виключити можливість зміни Укрзалізницею власника рухомого складу на етапі затвердження плану. Право вибору рухомого складу для перевезення вантажів має належати вантажовідправнику (замовнику перевезення), виходячи з умов укладених договорів, якості послуг, що надаються, технічного й комерційного стану вагонів тощо.
  3. У разі подання вантажовідправниками заявок, які не узгоджені з оператором, або якщо у залізниці відсутні технічні чи технологічні можливості виконати такі заявки, Укрзалізниця не пізніше 25 числа місяця, у якому здійснюється планування, проводить нараду з операторами вантажних перевезень, власниками (орендарями) рухомого складу щодо погодження таких заявок.

Про дату, місце і час проведення наради Укрзалізниця повідомляє завчасно (не менше ніж за 3 робочих дні) шляхом публікації оголошення на своєму офіційному сайті й в АС «Месплан».

  1. Внести зміни щодо строків місячного планування із «… за 15 днів до початку місяця» на «… за 5 днів до початку місяця».
  2. Планування відвантаження на експорт і по Україні здійснювати аналогічно як по СНД — за першими трьома цифрами коду ЄТСНВ.
  3. Доопрацювати програмне забезпечення АС «Месплан» для можливості підключення до програмних продуктів підприємств.
  4. Доопрацювати довідники «Виконання планів перевезення за власниками рухомого складу», а саме додати параметр — код ЄТСНВ.

Ці пропозиції дозволять відкрити процес затвердження Укрзалізницею плану перевезень і не вимагають розробки нового програмного забезпечення із залученням інвестицій.

Укрзалізниці необхідно впровадити налаштування в нинішню програму АС «Месплан» та надати чинності наказом Міністерства інфраструктури України.