Думка

Костянтин Гапій: «Коротко» про епопею з договорами на перевезення вантажів на особливих умовах – за РРМП

Костянтин Гапій

Заступник директора з логістики ТОВ “ІНДІ ЛОДЖИСТІКС”

Активна фаза всього процесу розпочалася після проведення наради в АТ «Укрзалізниця» наприкінці жовтня. Тоді менеджмент УЗ розповів про новий порядок і технологію роботи з РРМП (нитками графіку), які на той момент жодним чином не відповідали умовам чинного договору від 26.09.2019 р.

Уже з 1 листопада УЗ почала працювати за оновленою технологією, і лише 8 числа опублікувала новий договір на сайті ЦТЛ, потім були редакції договорів від 10 та 22 листопада.

Спробуємо систематизувати інформацію з усіх чотирьох редакцій, проаналізувати її та прокоментувати всі зауваження, які виникають.

На сьогодні вважаємо чинним договір від 08.11.2019 р. і ось чому:

Регламент та процедура внесення змін до договору Перевізником визначені в пунктах 8.8 – 8.12 цього договору.

Керуючись цими пунктами, регламент має такий вигляд: зміни та доповнення до договору Перевізник здійснює виклад у новій редакції Договору в цілому або окремих його частинах шляхом оприлюднення їх на сайті ЦТЛ не раніше ніж за 20 календарних днів до початку наступного місяця або у довший строк, якщо його вказано в повідомленні про оприлюднення.

Таким чином виходить, що договір необхідно опублікувати не менше ніж за 20 діб до місяця, у якому він почне діяти. Це випливає зі статті 8.10 Договору.

8.10. Зміни до Договору набувають чинності не менше ніж через 20 календарних днів до початку наступного місяця або у довший строк, якщо його вказано в повідомленні про оприлюднення.

Далі наведено таблицю, у якій показано, коли договори публікувалися та у який період мають діяти:

 

Договір від 26.09.2019 р. Договір від 08.11.2019 р. Договір від 10.11.2019 р. Договір від 22.11.2019 р
Дата публікації на сайті ЦТЛ 26.09.2019 р. 08.11.2019 р. 11.11.2019 р. 25.11.2019 р.
Період дії договору з 26.09.2019 до 01.12.2019 з 01.12.2019 до 01.01.2020 Не набуде чинності з 01.01.2020
Коментар Фактично цей договір був опублікований на сайті ЦТЛ 11 листопада, менше ніж за 20 календарних днів до грудня.
Таким чином договір мав вступити в силу тільки з 1 січня 2020 року. А у зв’язку з публікацією нової редакції, набуде чинності нова редакція
Фактично цей договір був опублікований на сайті ЦТЛ 25 листопада, менше ніж за 20 календарних днів до грудня.
Таким чином договір набуває чинності тільки з 1 січня 2020 року

 

Таким чином можемо дати підказку для менеджерів УЗ – якщо вони хочуть встигнути придумати нові умови на січень 2020 р., їм слід поквапитися й встигнути опублікувати новий договір до 11.12.2019р.

Розіб’ємо договір на основні (ключові) пункти та розглянемо їх по черзі. Детальна таблиця-порівняння наводиться наприкінці статті.

1. Порядок подачі заявки

Згідно з п.3.1 – Замовник на кожен календарний місяць завчасно надає Перевізнику через АС Клієнт УЗ із застосуванням кваліфікованих електронних підписів замовлення на отримання послуги з перевезення вантажу на особливих умовах – за РРМП (далі – замовлення на РРМП) у вагонах Перевізника не пізніше 10 числа місяця, що передує місяцю, у якому здійснюватиметься перевезення, а у вагонах Замовника – не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати відправлення поїзда за РРМП.

Але вже в грудні подача заявок триватиме з 3 по 12 число включно, згідно з повідомленням на сайті ЦТЛ, яке було опубліковано 26.11.2019 р. у розділі «Новини». Такі терміни подачі заявок не визначені ні в чинному договорі, ні в інших опублікованих договорах.

У період між подачею заявки та її розглядом на особовому рахунку замовника мають бути кошти обсягом 100 000 грн з розрахунку на кожну подану заявку на РРМП у вагонах ЦТЛ. Ці кошти бронюються, їхня наявність є критерієм при визначенні можливості погодження РРМП. У чинному договорі це також не зазначається. Ця технологія бронювання була опублікована лише в розділі новини на сайті ЦТЛ 26.11.2019 р.

Після закінчення прийому заявок, УЗ робить попередній рейтинг з усіх прийнятих заявок, після чого дає ще кілька днів з можливістю у два кроки збільшити ставку на користування вагоном, так би мовити торги-аукціон. Право останнього кроку має той, хто в попередньому рейтингу дав ставку більшу за інших. Але ця технологія озвучувалася лише усно й у вузьких колах, вона ніде не прописана та ніде не регламентована. До кінця так і не зрозуміло, яким чином вона працює. За прикладом роботи такої технології в листопаді можливість погодження РРМП була здійснена 23 числа (за 7 днів до місяця, у якому здійснюється перевезення). Таким чином, знову порушилися порядки чинного договору.

Не визначено процедуру та строки надання інформації про сам графік розкладу руху маршрутного поїзда (час прибуття та час відправлення).

2. Зміни до РРМП Перевізником

За цим розділом усе поки працює більш-менш, як і прописано в чинному договорі, але розмита процедура погодження зі зміною дати РРМП. Перевізник не повідомляє Замовника, а просто змінює дату відправлення, при цьому замовник може не побачити таку зміну (оскільки процедура не описана, обов’язки не визначені), не побачивши зміну та не давши заперечення протягом двох днів, Замовник автоматично погоджується з перенесенням, можливо, нічого навіть не знаючи про таке перенесення.

Працює згідно з такими пунктами:

3.4. У разі появи в подальшому після погодження РРМП у порядку, вказаному в п. 3.2. Договору (внаслідок відмови інших замовників від перевезення або з інших причин) технологічної можливості для організації перевезення маршрутним поїздом за РРМП після того, як раніше Замовнику було відмовлено, Перевізник пропонує здійснити таке перевезення з урахуванням критеріїв, визначених в п. 3.3. Договору.
3.5. При погодженні та подальшій реалізації РРМП Перевізник має право:
3.5.1. визначити іншу найближчу вільну дату відправлення, ніж запропоновано Замовником, при цьому відсутність заперечень з боку Замовника у строк до 2-х робочих днів від дня отримання такого погодженого РРМП вважається прийняттям ним РРМП без заперечень;
3.5.2. вносити зміни до погодженого РРМП у частині дати та часу відправлення та прибуття не пізніше ніж за 5 календарних днів до такого РРМП за наявності об’єктивних причин, про що невідкладно інформує Замовника. Зміну дати відправлення має бути погоджено із Замовником.

У зв’язку з тим, що не визначено процедуру та строки надання інформації про сам графік, час прибуття та час відправлення поїзда на погоджений РРМП, розмиваються межі роботи п.3.5.2. Замовник не має офіційного повідомлення, це дає можливість УЗ вносити зміни до РРМП менше ніж за 5 календарних днів, при цьому притягнути її до відповідальності за це не можливо.

3. Коригування заявки Замовником

Працює, як зазначено в договорі, згідно з п.3.13:

3.13. Перевізником, за можливості, може бути погоджено зміни до РРМП при перевезенні у вагонах Перевізника лише в частині дати відправлення, станції призначення, а у вагонах Замовника – також і станції відправлення. Пропозиції Замовника про внесення змін до РРМП розглядаються лише у випадку їхнього надання не менше ніж за 3 робочих дні до дати відправлення визначеної РРМП, що не звільняє Замовника від сплати штрафу за внесення змін до РРМП відповідно до розд. 5 Договору.

Але, забігаючи наперед, слід зазначити, що в договорі від 22.11.2019 р. (який, за версією УЗ, набирає чинність з 13.12.2019 р.), відсутня можливість безкоштовно відмовитись від РРМП у вагонах ЦТЛ за будь-який період, якщо таке РРМП погоджено. У разі, якщо УЗ не приймає заяву про внесення змін до РРМП, а замовник не може відправити вантаж на погоджений напрямок, замовник буде змушений сплатити штраф від 50 до 100 тис. грн залежно від того, коли він відмовиться від РРМП.

У договорі від 08.11.2019 р. є можливість відмовитися не пізніше ніж за 15 діб до дати відправлення РРМП. Але я впевнений, що УЗ технологічно не буде застосовувати таку можливість уже з 13 грудня, якщо не раніше.

4. Планування

Регламент заведення планів на відправлення РРМП не прописаний. Таким чином, цей договір відсилає нас до основного договору, а основний договір до правил планування вантажів. Де зазначено, що необхідно подати замовлення на перевезення не пізніше ніж за 12 днів до початку місяця, у якому буде здійснюватися перевезення (основний план) або у разі необхідності за заявкою відправника, наданою не пізніше 3 діб до дня навантаження, перевезення можуть бути здійснені у вагонах парку залізниці (додатковий план).

До того ж, у чинному договорі чітко прописано, що заявка має бути подана, проставлена та підтверджена не пізніше ніж за 5 календарних днів до запланованої дати відправлення РРМП.

Враховуючи те, що заявки остаточно погоджуються за 7 діб до місяця, у якому мають здійснюватися перевезення (на прикладі листопада), подача основного плану просто не можлива.

Таким чином виникає ситуація, коли із заявками все зрозуміло, а з планами ні. Це дозволяє УЗ маніпулювати ситуацією, постійно надходить різна інформація щодо того, коли мають бути заведені та підтверджені плани. У листопаді лунала інформація, що це необхідно зробити за 10 діб до відправлення РРМП.
Крім того, нагадаємо, що правила планування затверджуються і змінюються Постановою Кабінету Міністрів України.

5. Терміни та відповідальність за відмову від погодженої РРМП

Працює згідно з такими пунктами договору від 08.11.2019 р.

Терміни відмови:

3.12. Замовник може відмовитися від виконання узгодженого РРМП:
3.12.1. у вагонах Перевізника не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати відправлення, визначеної в РРМП;
3.12.2. у вагонах Замовника не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати відправлення, визначеної в РРМП.

Відповідальність за відмову від погодженої РРМП

5.2. Замовник зобов’язаний сплатити Перевізнику такі штрафи у разі невиконання ним обов’язків, передбачених цим Договором у належний спосіб та / або строки, а саме:
5.2.1. нереалізації погодженого РРМП, без дотримання порядку відмови від такого РРМП, – у розмірі 1 500 грн за кожен невідправлений вагон, виходячи з їхньої кількості, погодженої в РРМП.
Нереалізацією погодженого РРМП вважається, зокрема, але не виключно: непред’явлення до перевезення вагонів, що мали увійти до маршрутного поїзда у кількості, погодженій у РРМП; непред’явлення маршрутного поїзда у встановлені порядок і строки; недостатність коштів на особовому рахунку для такого перевезення; відмови від вагонів Перевізника; невиконання п. 3.6., 3.9., 3.10., 3.12. Договору.
5.2.2. внесення змін до погодженого РРМП за ініціативою Замовника, якщо такі зміни будуть погоджені Перевізником у розмірі 1 500 грн за кожне внесення змін.

Але в останньому договорі (від 22.11.2019 р.) додалися додаткові штрафи, а саме: відмови від виконання погодженого РРМП у вагонах Перевізника не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати відправлення, визначеної в РРМП у розмірі 50 000 грн та нереалізації погодженого РРМП у вагонах Перевізника, зокрема невиконання п. 3.6., 3.7., 3.9., 3.10., 3.12. Договору, недостатності коштів на особовому рахунку для такого перевезення, відмови від виконання узгодженого РРМП за 15 і менше календарних днів до дати відправлення, визначеної в РРМП у розмірі 100 000 грн.

Таким чином, штрафи 50 та 100 тис. грн у грудні є неправомірними, оскільки договір від 22.11.2019 р. набере чинності тільки з 01.01.2020 р. У разі, якщо УЗ буде списувати кошти на такі штрафи у грудні, можна писати лист-претензію та звертатися до суду, оскільки вона робитиме це неправомірно.

А після того, як набуде чинності договір від 22.11.2019 р. стає не зрозуміло, яким чином буде нараховано штраф у разі, якщо поїзд прибув під навантаження, а Замовник від нього відмовляється з якихось причин. Виходячи з логіки договору, буде нараховано: 100 000 грн, 1500 грн за кожний невідправлений вагон та згідно з основним договором необхідно внести плату за підсил порожніх вагонів. А чи це не забагато? Оскільки УЗ не несе жодної відповідальності за договором на РРМП – у випадку неподачі поїзда під заплановану РРМП, крім 20%, які вона нараховує зверху на інфраструктурну складову. Та й ця відповідальність розмита, оскільки в договорі написано, що УЗ компенсує її у випадку запізнення подачі, а що буде за неподачі – не зрозуміло.

Щодо термінів відмови ситуація ускладнена тим, що зараз УЗ приймає заявки на 3 місяці вперед. І виникає колізія, що замовник не може безкоштовно відмовитися від заявки навіть за такі довгі періоди, як 2-3 місяці.

Більшість відправників не може точно знати, у який порт буде відправляти зерно через 1-2 місяці, а тим паче через 3 місяці. Можуть виникати ситуації, що замовник буде подавати заяви на зміну РРМП (наприклад, зміну станції призначення) УЗ має право відмовити – і змовник буде змушений знову оплачувати штрафи.

7. Плата за надання послуг

Працює згідно п.4.1:
4.1. Плата при наданні послуг з організації перевезень маршрутними поїздами за РРМП розраховується й стягується відповідно до розд. 3 Основного договору про надання послуг з додатковим підвищенням розміру інфраструктурної складової плати – тарифу, визначеного для власного вагону (Івл) на 20 %, відповідно до п. 23. Розд. ІІ Збірника тарифів (далі – інфраструктурна складова тарифу).

УЗ в договорі чітко пише, що підвищує інфраструктурну складову на 20%. Але при цьому УЗ може здійснювати перевезення й порожніх вагонів за РРМП (Наприклад вагони СПС). Тариф на порожні вагони рахується за схемою 14 Збірника Тарифів, де відсутня інфраструктурна складова (Івл).
Таким чином, у разі підвищення УЗ базового тарифу, визначеного Схемою 14 – вона знову порушить свій договір.

8. Відповідальність перевізника

Згідно з п 5.1. чинного договору від 08.11.2019 р:

5.1. Перевізник у разі порушення часу прибуття маршрутного поїзду, на вимогу Замовника, сплачує штраф шляхом перерахунку плати, яку нараховано під час прийому вантажу до перевезення, у розмірі 1 %, але разом не більше ніж 20 %, від провізної плати – інфраструктурної складової тарифу нарахованого в такому перевезенні (без урахування її підвищення) за кожну повну годину порушення строків, починаючи з 5 години запізнення.
У цьому разі УЗ знахабніло зовсім, якщо УЗ порушить усі можливі терміни доставки, вона максимум, що компенсує – це 20% збільшення тарифу. Таким чином, УЗ не втрачає нічого, крім свого надприбутку на тарифі.

Згідно з п 5.1. договору від 22.11.2019 р:

5.1. Перевізник у разі порушення часу прибуття маршрутного поїзда на 5 і більше годин сплачує штраф, що відображається Перевізником в особовому рахунку Замовника, як попередня оплата за надання послуг. Розмір штрафу визначається шляхом пропорційного зменшення 20 % плати, додатково нарахованої відповідно до п. 4.1. Договору, у розмірі 1/20 такої додаткової плати за кожну повну годину порушення строку прибуття, але разом не більше ніж додатково нараховано відповідно до п. 4.1. Договору. Перевізник не відповідає за порушення часу прибуття маршрутного поїзду у випадку неможливості вчасної доставки з причин, що не залежать від нього, зокрема, дій вантажоодержувача та інших підстав.

Згідно з останнім договором, якщо УЗ порушить усі можливі терміни доставки, вона максимум, що компенсує – це 20% збільшення тарифу. Таким чином, УЗ не втрачає нічого, крім свого надприбутку на тарифі.

При цьому все одно отримує свій надприбуток на вагонній складовій.

9. Умови зміни умов договору за ініціативи УЗ

УЗ змінює умови роботи й технологію роботи, незважаючи на правила та навіть власні договори. Порушує порядок введення договорів та нових положень в дію.

Датує договори заднім числом, наприклад:

договір від 10.11.2019 – опублікований 11.11.2019.
договір від 22.11.2019 – опублікований 25.11.2019.

Неправильно визначає дати набуття чинності договору. Дати набуття чинності суперечать порядку внесення змін до договору, визначених у цих же договорах.

Наприклад, у договорі від 08.11.2019 р., який був опублікований 08.11.2019 р. – п.3.1 – 3.4., 36 набирають чинності з 01.11.2019 р., заднім числом.

10. Інше

Також договором не визначені або розмиті інші питання, такі як:

  • Яка відповідальність настає для Замовника у разі, якщо відправлення поїзда за РРМП неможливе у зв’язку з введенням конвенції на порт, куди було заплановано та погоджено перевезення в АС МЕСПЛАН?
  • Чи враховує УЗ при розробленні РРМП графік роботи станційного маневрового локомотиву, якщо він виконує всю маневрову роботу, а зважування на станційних вагах?
  • Згідно з договором – передачею завантаженого поїзда вважається оформлення перевізного документа. Наприклад, на місцях загального користування оформлення перевізного документа не можливе, поки вагони не будуть зважені на станційних вагах (маневрова робота станційним маневровим локомотивом). Таким чином, яку подію слід вважати передачею відповідальності від Замовника – Залізниці?
  • Що буде, якщо РРМП буде зірвано з причини поломки маневрового локомотиву станції або інших причинах, які не дозволили здійснити брутування вчасно?
  • Як визначаються справжні вантажовідправники на станціях, де завантаження здійснюється на місцях загального користування?
  • Чи аналізувалися корупційні ризики при покладанні відповідальності за погодження планів та заявок портами та одержувачами на Замовника РРМП, адже трейдери в порту таким чином мають змогу маніпулювати ціною покупки, оскільки знають, що продавець не може безкоштовно відмовитися від РРМП?
  • Чи аналізувалися непрямі втрати УЗ при встановленні ціни, як єдиного критерію вибору переможця торгів за РРМП при повному ігноруванні технологічної доцільності?
  • Відсутність рівного доступу до РРМП вагонів СПС. Як УЗ визначає, кому надавати нитку у разі, якщо на одну дату заявлена нитка ЦТЛ та нитка СПС? (Уявімо, що перенести на найближчі дати немає куди). При цьому вартість СПС, наприклад, нижча, ніж базова вартість ЦТЛ. УЗ каже про ринок, але ринку між вагонами ЦТЛ та вагонами СПС при розподілі РРМП і близько немає.

Таким чином, виходить, щоб отримати РРМП у вагонах ЦТЛ, необхідно грати на підвищення ціни. А СПС вимушений знижувати ціну, щоб конкурувати.

Пріоритетність надання переваги в наданні РРМП вагонам ЦТЛ – призводить до підвищення витрат на логістику у виробників.

Отже, договори на РРМП і технологія викликають дуже багато запитань, на які у Клієнтів поки немає відповідей.

Таблиця – порівняння основних (ключових) пунктів всіх опублікованих договорів

Умовні позначення:
Зелений – умови договору які технологічно застосовувались, або повідомлялось про їх застосування, в період, коли договір ще не набрав чинності
Червоний – умови договору, які технологічно порушувались
Залите червоним – договір від 10.11.2019р., який не набирав та не набере чинності.